Chọn
select
TTVăn bảnCập nhật
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 111 items in 6 pages
1 Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 27/05/2024
2 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 17/01/2024
3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 của Quốc hội 17/01/2024
4 Thông tư 18/2022/BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động 25/01/2023
5 Thông tư số 10/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bản quản tài liệu 25/01/2023
6 Luật phòng chống rửa tiền số 14/2022/QH15 12/01/2023
7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 09/2022/QH15 12/01/2023
8 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2022 11/01/2023
9 Luật phòng chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 11/01/2023
10 Luật thực hiện dân chủ cơ sở số 10/2022/QH15 11/01/2023
11 Luật số 75/2006/QH11 về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 18/11/2022
12 Nghị định số 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 15/11/2022
13 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 04/09/2022
14 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 04/09/2022
15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 15/08/2022
16 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 15/08/2022
17 Luật Kinh doanh bảo hiểm của Quốc hội, số 08/2022/QH15 15/08/2022
18 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 05/07/2022
19 Nghị định 29/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 03/05/2022
20 Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 03/04/2022
TUYEN TRUYEN PHAP LUAT
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
• Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
• Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
• Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
• Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
• Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp
BAO TIN TUC TTXVN