Hướng dẫn thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2024

Bảo hiểm xã hội Đồng Nai vừa có văn bản hướng dẫn thu Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2024.

Những đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở mới để tính lương và phụ cấp từ 1/7/2024

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội. 

Nhiều thay đổi lớn về chính sách bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2025

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua gồm 11 chương với 141 điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, trong đó tăng thêm nhiều quyền, lợi ích cho người tham gia bảo hiểm xã hội.  

Quy định về cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 09/01/2023, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, trong đó quy định về cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh (KCB).

Đồng Nai ban hành Quy chế mới về thi đua, khen thưởng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND về Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Quy định danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực y tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 440/QĐ-TTg năm 2024 (Quyết định 440) về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế.

Quy định mới về danh mục bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 10/2024/TT-BYT (Thông tư 10) về danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc. Thông tư 10 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024, thay thế Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017.

Tiêu chuẩn xếp hạng và mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế từ 1/7/2024

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 06/2024/TT-BYT (Thông tư 06) quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.  

Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2024/NĐ-CP (Nghị định 49/2024) quy định về hoạt động thông tin cơ sở. Nghị định 49/2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

TUYEN TRUYEN PHAP LUAT
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
• Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
• Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
• Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
• Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
• Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp
BAO TIN TUC TTXVN