Chọn
select
TTVăn bảnCập nhật
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 93 items in 5 pages
1 Nghị định 29/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 03/05/2022
2 Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 03/04/2022
3 Thông tư số 01/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến 10/03/2022
4 Tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT 28/10/2021
5 Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 28/10/2021
6 Kế hoạch thực hiện Đề án "Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức tuyên truyền BHXH" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 28/10/2021
7 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 28/10/2021
8 Luật Bình đẳng giới 28/10/2021
9 Luật Cư trú hiệu lực từ 1-7-2021 có những điểm gì đáng lưu ý? 28/10/2021
10 Luật Cư trú 28/10/2021
11 Bộ luật Lao động 28/10/2021
12 Luật Biển Việt Nam 28/10/2021
13 Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc 28/10/2021
14 Luật số 61/2020/QH14 của Quốc hội: Luật Đầu tư 20/03/2021
15 Tài liệu hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 07/03/2021
16 Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai 15/10/2020
17 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 01/10/2020
18 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 01/10/2020
19 Quyết định số 3306/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 24/09/2020
20 Triển khai thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp TTCP về phòng chống dịch Covid-19 15/09/2020
DIEU TRI F0 TAI NHA
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm chủng:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
 Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
 Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
 Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
BAO TIN TUC TTXVN
BAO VIETNAMNET