Chọn
select
TTVăn bảnCập nhật
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 80 items in 4 pages
1 Luật số 61/2020/QH14 của Quốc hội: Luật Đầu tư 20/03/2021
2 Tài liệu hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 07/03/2021
3 Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai 15/10/2020
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 01/10/2020
5 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 01/10/2020
6 Quyết định số 3306/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 24/09/2020
7 Triển khai thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp TTCP về phòng chống dịch Covid-19 15/09/2020
8 Quy định về xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 15/09/2020
9 Công văn tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020 26/05/2020
10 Công văn số 237/TGCP-TL ngày 27/3/2020 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 15/04/2020
11 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 15/04/2020
12 Luật Cảnh sát biển Việt Nam 15/04/2020
13 Luật số 73/2006/QH11 của Quốc hội: Luật Bình đẳng giới 15/04/2020
14 Quy định số 40-QĐi/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm 05/03/2020
15 Nghị định 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 02/03/2020
16 Luật số 44/2019/QH14 của Quốc hội: Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 02/03/2020
17 Tăng cường giám sát phát hiện sớm trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 02/03/2020
18 Không tham gia các hoạt động khám, chữa bệnh ung thư trái phép của ông Nguyễn Văn Tường tại ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh 02/12/2019
19 Nghị định 89/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới 27/11/2019
20 Thông tư 28/2019/TT-BYT hướng dẫn thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới 27/11/2019

THÔNG BÁO

TU VAN TIEM VAC XIN COVID19
HUONG DAN DANG KY TIEM VAC XIN COVID19
CAP NHAT THONG TIN VAC XIN COVID19
TONG DAI TU VAN SUC KHOE, DICH BENH, TAM LY
Tư vấn sức khỏe trực tuyến
Duong day nong an sinh xa hoi va y te
DANG KY MA QR CODE DIA DIEM VAO RA
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm chủng:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn Khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
 Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
 Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
 Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện pasteur HCM
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp
BAO THANH NIEN
BAO TIN TUC TTXVN
BAO VIETNAMNET