Chọn
select
TTVăn bảnCập nhật
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 101 items in 6 pages
1 Luật số 75/2006/QH11 về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác 18/11/2022
2 Nghị định số 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 15/11/2022
3 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 04/09/2022
4 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 04/09/2022
5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 15/08/2022
6 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 15/08/2022
7 Luật Kinh doanh bảo hiểm của Quốc hội, số 08/2022/QH15 15/08/2022
8 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 05/07/2022
9 Nghị định 29/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 03/05/2022
10 Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 03/04/2022
11 Thông tư số 01/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến 10/03/2022
12 Tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT 28/10/2021
13 Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 28/10/2021
14 Kế hoạch thực hiện Đề án "Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức tuyên truyền BHXH" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 28/10/2021
15 Nghị định số 18/2014/NĐ-CP quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 28/10/2021
16 Luật Bình đẳng giới 28/10/2021
17 Luật Cư trú hiệu lực từ 1-7-2021 có những điểm gì đáng lưu ý? 28/10/2021
18 Luật Cư trú 28/10/2021
19 Bộ luật Lao động 28/10/2021
20 Luật Biển Việt Nam 28/10/2021
DIEU TRI F0 TAI NHA
Thủ tục hành chính
TUYEN TRUYEN PHAP LUAT

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
 Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
 Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
 Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
BAO TIN TUC TTXVN