Khuyến cáo phòng chống Đậu mùa khỉ của Bộ Y tế

Thông điệp 2K của Bộ Y tế

Giảm ăn muối để phòng ngừa tăng huyết áp, đột quỵ

Thông điệp phòng chống bệnh Tay chân miệng

Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe_1

Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe

Tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá cho phụ nữ

DIEU TRI F0 TAI NHA
Thủ tục hành chính
TUYEN TRUYEN PHAP LUAT

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
 Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
 Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
 Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
BAO TIN TUC TTXVN