TỜ RƠI

Phòng ngừa và xử trí bệnh tay chân miệng

Những điều cần biết về bệnh thuỷ đậu

Phòng, chống Cúm A/H5N1 ở người

Kho một số sản phẩm truyền thông phòng chống dịch

Kho tài liệu truyền thông phòng chống COVID-19

Hướng dẫn đánh giá, cập nhật Bản đồ chung sống an toàn COVID-19

ÁP PHÍCH

Thực hiện '3 sạch' để phòng bệnh tay chân miệng

Những điều cần biết về bệnh dại

Bệnh thủy đậu - Những điều cần biết

Thông điệp 2K+ phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế

Khuyến cáo phòng chống bệnh cúm mùa

6 điều cần làm để phòng bệnh sốt xuất huyết

TUYEN TRUYEN PHAP LUAT
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
• Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
• Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
• Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
• Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
• Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp
BAO TIN TUC TTXVN