TỜ RƠI

Kho tài liệu truyền thông phòng chống COVID-19

Hướng dẫn đánh giá, cập nhật Bản đồ chung sống an toàn COVID-19

Tờ gấp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19

Tờ gấp phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona

Tờ gấp phòng chống bệnh do vi rút Zika và Sốt xuất huyết

Tài liệu phòng chống tăng huyết áp

ÁP PHÍCH

Tài liệu truyền thông tiêm chủng vắc xin COVID-19

Cách ly tập trung và cần làm gì khi kết thúc cách ly tập trung 21 ngày

Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (Quyết định số 1980/QĐ-BYT ngày 23/4/2021 của Bộ Y tế)

Tài liệu truyền thông về Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 và thông điệp 5K

Thông điệp 5K phòng, chống COVID-19

Người dân chủ động các biện pháp phòng bệnh do Covid-19

THÔNG BÁO

TU VAN TIEM VAC XIN COVID19
HUONG DAN DANG KY TIEM VAC XIN COVID19
CAP NHAT THONG TIN VAC XIN COVID19
TONG DAI TU VAN SUC KHOE, DICH BENH, TAM LY
Tư vấn sức khỏe trực tuyến
Duong day nong an sinh xa hoi va y te
DANG KY MA QR CODE DIA DIEM VAO RA
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm chủng:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn Khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
 Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
 Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
 Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện pasteur HCM
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp
BAO THANH NIEN
BAO TIN TUC TTXVN
BAO VIETNAMNET