Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 136-KH/TU, ngày 14/12/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Cùng tham dự Hội nghị có ông: Nguyễn Sơn Hùng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Dương Minh Tuấn – Phó vụ trưởng cơ quan TTKVPN - Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng các đại biểu, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. 

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị.

BHYT đảm bảo quyền lợi KCB của người dân, góp phần an sinh xã hội 

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đồng Nai, qua 15 năm triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và Kế hoạch số 136-KH/TUvề “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới” đã nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân trong việc xác định vai trò ý nghĩa quan trọng của BHYT. Chính sách BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống, tỷ lệ dân số tham gia BHYT từng bước được nâng lên, tỷ lệ dân số tham gia BHYT năm 2009 đạt 52,8%, đến năm 2023 đạt 93%. 

Cùng với đó, chất lượng khám chữa bệnh BHYT ngày càng cải thiện, người dân được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, nhiều thuốc mới, hiệu quả cao, giúp nhiều người vượt qua ốm đau và các căn bệnh hiểm nghèo. Quỹ BHYT đang trở thành nguồn tài chính cơ bản phục vụ cho hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh. Chính sách BHYT đã bảo đảm nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT. 

BS.CKII Lê Quang Trung – Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Thành – Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai cho biết: Cùng với sự mở rộng độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh, số lượt khám chữa bệnh (KCB) và chi phí cũng gia tăng theo. Nếu như năm 2009, số lượt KCB là trên 2,8 triệu lượt (với số chi trên 362 tỷ đồng), thì đến cuối năm 2023, số lượt KCB tăng lên trên 7,4 triệu lượt (với số chi trên 3.257tỷ đồng). Tổng giai đoạn 2009-2024, chính sách BHYT đã đảm bảo quyền lợi KCB cho khoảng 70 triệu lượt với số chi trên 26.000 tỷ đồng.

Còn những khó khăn bất cập

Hội nghị cũng đã chỉ ra những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện Luật BHYT và Chỉ thị số 38-CT/TW và Kế hoạch số 136-KH/TU thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nổi bật là chưa có quy định pháp lý đầy đủ để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tế KCB, một số văn bản quy định, hướng dẫn còn thiếu cụ thể, thiếu đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHYT một số thời điểm chưa phù hợp, một bộ phận người dân vẫn thiếu thông tin và nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHYT. Chất lượng KCB ở tuyến đầu tiếp nhận BHYT nhiều nơi chưa đáp ứng được nhu cầu người dân.

Toàn cảnh Hội nghị Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 136-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo BS.CKII Lê Quang Trung – Giám đốc Sở Y tế, hiện nay, chất lượng KCB của một số cở sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng nhu cầu người dân, nhất là tại các Trạm Y tế, làm ảnh hưởng đến việc phát triển đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình. Mặt khác, một số cơ sở KCB có biểu hiện trục lợi quỹ BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh và lãng phí Quỹ BHYT.

Ông Huỳnh Tấn Đạt – Phó Bí thư Thành ủy Biên Hòa chia sẻ, do chưa có cán bộ làm công tác chuyên trách về tuyên truyền bảo hiểm y tế nên địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác triển khai thực hiện. Tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch được giao (chỉ đạt 92%), do việc quy định phân tuyến khám chữa bệnh ban đầu chưa thỏa mãn nguyện vọng của người dân.

Bên cạnh đó, một số vấn đề về cơ chế tài chính, quy định về mức chi, quy trình thanh quyết toán BHYT còn gây nhiều khó khăn, vướng mắc cho cơ sở khám chữa bệnh.

Ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp về lĩnh vực BHYT, BHXH còn thấp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động vẫn còn xảy ra gây ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng BHYT của người lao động.
Mặt khác, chính sách BHYT hiện hành chưa có các gói đóng – hưởng khác nhau phù hợp với nhu cầu của người dân, ảnh hưởng đến việc mở rộng độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh.

Các tập thể các nhân được khen thưởng tại Hội nghị.

Phấn đấu đạt 96% dân số tham gia BHYT vào năm 2025

Thời gian tới, để thực hiện tốt Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 136-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị: Các cấp ủy, đảng, chính quyền các cấp, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tuyên truyền Chỉ thị số 38-CT/TW và Kế hoạch số 136-KH/TU sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấ ủy chính quyền, đoàn thể và mỗi người dân trong tham gia thực hiện BHYT. 

Hiện nay, tỷ lệ dân số tham gia BHYT của tỉnh chưa cao, chỉ mới 93%, đạt mức trung bình so với cả nước. Do đó, Phó bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, Đồng Nai phấn đấu đạt tỷ lệ 95% dân số tham gia BHYT năm 2024 và đạt 96% năm 2025, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, nâng tỷ lệ hài lòng của người dân khi tham gia BHYT đạt mức 85-90%. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm đối tượng hiện có tỷ lệ tham gia BHYT thấp là các hộ buôn bán nhỏ lẻ, người dân có mức thu nhập thấp nhưng không thuộc các đối tượng chính sách được hỗ trợ BHYT, người dân có mức sống khá giả chỉ chọn những dịch vụ y tế và gói bảo hiểm cao.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cấp, ngành liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BHYT và quản lý Quỹ BHYT. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm về BHYT. Nhất là các hành vi trục lợi quỹ BHYT và những doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH, BHYT gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của HĐND, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong việc thực hiện chính sách BHYT.

Ngành BHXH chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về những giải pháp, cơ chế, chính sách để phát triển đối tượng tham gia BHYT.

Ngành Y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người tham gia BHYT, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi được hưởng thụ tốt nhất cho người tham gia BHYT. 

Mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tryền truyền nhằm đạt hiệu quả tốt nhất trong việc vận động người dân tham gia BHYT, hướng đến thực hiện bao phủ BHYT toàn dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 38 tập thể và 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/09/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 14/12/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thiên Thanh

Share with friends

Bài liên quan

Phẫu thuật thành công sỏi san hô cho người bệnh tiểu đường, suy thận độ 3
Tập trung tối đa nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm tại huyện Trảng Bom
Tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm cho chủ thể hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
Chủ tiệm bánh mì đã thanh toán hơn 580 triệu tiền viện phí cho các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm
Phẫu thuật điều trị bàn chân khoèo miễn phí cho 2 bệnh nhi người đồng bào Xơ Đăng
[Video] Tọa đàm: Tiêm vắc xin - Giải pháp phòng bệnh cúm hiệu quả
Gần 100 công nhân phải nhập viện sau khi ăn mì quảng gà
Khai trương Trung tâm Giáo dục sức khỏe DiaB
300 học sinh xã Mã Đà được khám bệnh, phát thuốc miễn phí
Cảnh báo đối tượng lừa đảo mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội
Giám sát công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm, tiêm chủng mở rộng
Hội thảo chuyên đề “Chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa”
Ghi nhận ca mắc bệnh ho gà đầu tiên sau 4 năm
Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
'Đo huyết áp đúng - Kiểm soát huyết áp tốt - Sống khỏe'
Tiến hành loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tại 2 huyện Trảng Bom và Thống Nhất
Tiếp tục phát huy vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh
BS.CKII Lưu Văn Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế: An toàn lao động là trên hết!
Sở Y tế Đồng Nai triển khai quyết định công tác cán bộ
Phó Giám đốc Sở Y tế Võ Thị Ngọc Lắm: Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
TUYEN TRUYEN PHAP LUAT
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
• Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
• Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
• Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
• Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
• Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp
BAO TIN TUC TTXVN