Chính thức bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu từ ngày 15/8/2023

Ngày 24 tháng 6 năm 2023 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023.

Nhiều điểm mới đáng chú ý trong Luật Đấu thầu sửa đổi 2023

Ngày 23/6/2023, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Luật Đấu thầu 2023). Theo đó, Luật Đấu thầu năm 2023 gồm 10 Chương, 96 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Trong đó có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của đảng viên, tổ chức đảng bị kỷ luật oan

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 117-QĐ/TW (Quy định 117) về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Quy định này có 4 chương và 15 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/8/2023.

Từ ngày 01/10/2023 bãi bỏ toàn bộ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức

Ngày 08/8/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.

Các biện pháp xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, thay thế Quy định số 205-QĐ-TW ngày 23/9/2019.
Quy định 114-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày 11/7/2023.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7 năm 2023

Trong tháng 7, nhiều chính sách mới có ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động và người dân chính thức có hiệu lực, cụ thể như sau:   

Các chính sách tinh giản biên chế kể từ ngày 20/7/2023

Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP (Nghị định 29) quy định về tinh giản biên chế. Nghị định 29 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ, chính sách quy định tại nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030. 

Những địa điểm nào cấm hút thuốc lá?

Ngày 11/5/2023 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BYT về thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá. Theo đó, có 4 nhóm địa điểm cấm hút thuốc lá, bao gồm:

Bộ Y tế bãi bỏ Thông tư số 14/2020/TT-BYT về đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BYT (Thông tư 08) bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2023.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khám bệnh, chữa bệnh

Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) là hoạt động liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người. Do đó, đòi hỏi tổ chức, cá nhân hành nghề phải cẩn trọng và nghiêm túc chấp hành mọi quy định về quá trình KCB cho bệnh nhân. Bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong hành nghề KCB, đảm bảo an ninh, an toàn sức khỏe cho nhân dân. 


TUYEN TRUYEN PHAP LUAT
Thủ tục hành chính

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm các loại vắc xin:
  02513.899.580 hoặc 02513.846.680
 Tư vấn khám sức khỏe:
  02513.834.493-141
• Tư vấn Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước: 
  02513.835.672-131
• Tư vấn sức khỏe sinh sản:
  02513.942.461
• Tư vấn xét nghiệm nước
- thực phẩm:
  02518.871.681
• Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
• Tư vấn HIV/AIDS:
  02518.872.322

LIÊN KẾT

Bộ Y tế
TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19
Cục Y Tế Dự Phòng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
CONG THONG TIN TINH DONG NAI
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp
BAO TIN TUC TTXVN