Chọn
select
TTVăn bảnCập nhật
1 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam 15/04/2020
2 Nghị định 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 02/03/2020
3 Nghị định 89/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới 27/11/2019
4 Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 03/11/2019
5 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược 22/06/2017
6 Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng 06/10/2016
7 Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ 04/11/2015
8 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người( HIV/AIDS) 11/09/2015
9 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 10/09/2015
10 Nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 10/09/2015
11 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 10/09/2015
12 Nghị định số 87/2011/NĐ - CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh 10/09/2015
13 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 10/09/2015
14 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 09/09/2015
15 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ: Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp 09/09/2015
16 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 09/09/2015
17 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 09/09/2015
18 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân 09/09/2015
19 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 08/09/2015
20 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 08/09/2015
Thủ tục hành chính
Thông tin nội bộ

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm chủng:
 02513.899.580 hoặc 02513.847.576
Tư vấn Khám sức khỏe - Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước:
  02513.834.493-131 hoặc 02513.835.672-141
Tư vấn sức khỏe sinh sản:
 02513.942.461
Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
Tư vấn xét nghiệm nước - thực phẩm:
 02518.871.681
Tư vấn HIV/AIDS:
 02518.872.322

LIÊN KẾT

Cục Y Tế Dự Phòng
Viện pasteur HCM
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp