Chọn
select
TTVăn bảnCập nhật
1 Quyết định số 3306/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế 24/09/2020
2 Quy định về xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 15/09/2020
3 Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai 05/11/2019
4 Quyết định về việc phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sĩ Việt nam" 16/10/2019
5 Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, nội dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 16/09/2016
6 Quyết định số 4520/QĐ-BYT ngày 22/8/2016 của Bộ Y tế vv đính chính Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế 31/08/2016
7 Quyết định 772/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu "Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện" 12/04/2016
8 Quyết định số 5433/QĐ-BYT về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ y tế từ ngày 01/7/2015 đến ngày 31/12/2015 27/01/2016
Thủ tục hành chính
Thông tin nội bộ

TƯ VẤN

Tư vấn tiêm chủng:
 02513.899.580 hoặc 02513.847.576
Tư vấn Khám sức khỏe - Quan trắc môi trường - Lấy mẫu nước:
  02513.834.493-131 hoặc 02513.835.672-141
Tư vấn sức khỏe sinh sản:
 02513.942.461
Tư vấn dinh dưỡng:
 02513.840.429
Tư vấn xét nghiệm nước - thực phẩm:
 02518.871.681
Tư vấn HIV/AIDS:
 02518.872.322

LIÊN KẾT

Cục Y Tế Dự Phòng
Viện pasteur HCM
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
Sở Y Tế Đồng Nai
Chương trình Sức khỏe Việt Nam
Bao Dong Nai
Dự án phòng chống Tăng huyết áp